Elinstallationer i Luleå

Diverse kunskap inom el

De som arbetar här på Luleå Elektriska AB har som sagt kunskap inom många olika områden inom el. Detta innebär att du förutom elinstallation här i Luleå, även kan få hjälp med andra uppdrag inom elbranschen. Följande lista visar några exempel på vad du som kund kan få hjälp med.

  • el-installationer
  • el-service
  • belysning inom kontorsmiljö, trädgård, trafik och vägar med mera
  • inbrottslarm
  • datanätverk
  • ROT-arbeten
  • lätt Industri

Noggrannhet tillika effektivitet!